Sportovní Organizace Handicapovaných Olomouc


Sdružení SOHO je nepodnikatelské sdružení zejména mladých tělesně postižených lidí. Jeho členy se mohou stát také jejich rodiče, rodinní příslušníci a dále občané, kteří chtějí pomáhat zdravotně postiženým.
Hlavním cílem SOHO je organizovat sportovní, vzdělávací, sociální, zdravotní, kulturní činnosti ve volném čase zdravotně postižených lidí, postupně odstraňovat fyzické a psychické bariéry, a tím je více integrovat do společenství zdravých občanů. Dalším hlavním cílem je zapojit do činnosti rodinu a přátele zdravotně postižených, aby i oni mohli z hlediska svého citu, pochopení, zkušeností a znalostí přispět k integraci mladých zdravotně postižených do společenství zdravých občanů.

Předseda

Michal Černoch
email: cernoch18@seznam.cz
tel: 725094744

Místopředseda

Libor Hulín
email: hulinlibor@email.cz

Technické záležitosti

Jiří Dvořák
email: dvorak006@seznam.cz

Vedoucí parahokeje

Miloslava Švendová
email:miloslava.svendova@seznam.cz

Administrativní záležitosti, webové stránky

Lenka Černochová
email: lencacernochova@gmail.com

Fotograf, redaktor

Pavel Večeřa
email: vecus@seznam.cz

Adresa

SOHO
Střížova 882/3
PROSTĚJOV
798 11