Letní příprava před nadcházející sezónou 2020/2021

...
Letošní soustředění se rodilo ve velkých bolestech díky epidemiologické situaci, která byla a bohužel znovu se vrací v naší republice. Velký dík patří Olomouckému kraji , Městu Olomouc a nadaci Charta 77 bez jejich podpory by letošní soustředění vůbec nebylo možné uspořádat. Také patří velký dík všem hráčům Olomouckého týmu, kteří se museli v letošním roce podílet nemalou finanční částkou a také všem, kteří nám pomáhali a vše dělali zdarma bez nároku na jakoukoli odměnu. A navíc si to ještě hradili. Přes tyto všechny problémy jsme během týdne zvládli sedm tréninkových jednotek na ledě, najezdili desítky kilometrů na kolech. Každý den probíhalo posilování a kompenzační cvičení pod vedením fyzioterapeutky Milušky Švendové. Probíhal trénink střelby na suchu a basketbalové zápasy v rámci týmu. Zapracování nových hráčů a tmelení týmu je další důležitý úkol tohoto soustředění. Věříme, že tento týden nás zdravě nastartoval do letošní sezóny a pokud se nám podaří pokračovat v přípravě v rámci možností budeme moci tuto sezónu důstojně reprezentovat náš klub. Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, jejichž podpora nám umožnila uskutečnit takovou přípravu a to hlavně Olomouckému kraji, Městu Olomouc , Nadace Charty 77. Také patří velké poděkování všem ze zimního stadionu v Břeclavi, kteří nám vždy připraví to nejlepší zázemí a vychází nám vstříc.